Portugal

Edgar Aníbal Galindo Cota

Título Académico: Doctor (PhD)

Institución: Universidade de Évora, Instituto Superior de Estudos Interdisciplinares e Interculturais de Almada